Skip to main content

Dexion kendini tüm faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye adamıştır.

Laubach Factory OutsideBenimsediğimiz sürdürülebilir uygulamalar ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirme yönündeki sürekli çabamız ISO 14001 çevre yönetimi akreditasyonuyla ödüllendirildi.

Sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemenin performansımız üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna ve düşük esas maliyet, daha iyi paydaş ilişkileri ve daha fazla yenilik elde ederek karlılığı arttırdığına inanıyoruz. 

İş gücümüzün, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin farkında olmalarını sağlıyoruz ve her bir çalışanımızdan çevreye karşı sorumlu bir şekilde davranmalarını talep ediyoruz.  Kendilerinden enerjiyi, suyu ve ham maddeleri daha etkin bir şekilde kullanıp Şirketin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmalarını ve böylelikle doğal kaynak kullanımımızı iyileştirmelerini istiyoruz.

Laubach Factory InsideISO14001 uluslararası yönetim standardını alma kararımız karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik taahhüdümüzü göstermektedir.  Bu akreditasyon, uyumluluğun yönetilmesi ve gelişim fırsatlarının tanımlanması açısından açık ve etkin bir çerçeve sağlamaktadır.

Temel ürünlerimiz ağırlıklı olarak dünyanın en çok geri dönüştürülen ham maddesi olan çelikten yapılıyor, ancak üretim süreçlerinde kaçınılmaz olarak bazı atıklar oluşuyor. Durum böyle olunca, atık malzemenin yeniden işleme için iade edilmesini ve tüm yan ürünlerin mümkün olduğunda geri dönüştürülmesini sağlıyoruz

Daha etkin ve çevreyle daha uyumlu yeni ve yenilikçi çalışma yolları aradığımız için, Dexion’un Çevre Politikası sürekli gelişiyor.