Skip to main content

İnsan: Gezegen: Karlar

Global erişime sahip bir şirket olarak sorumluluklarımızın kesinlikle farkındayız: gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeterliliğini tehlikeye atmadan bugünkü ihtiyaçları karşılamak. Sürdürülebilirlik sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç temelden oluşur. Diğer bir deyişle: insan, gezegen ve karlar.

Bunu elde etmek için, sürdürülebilirliği faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. 

İnsanımız: iş gücümüzün, paydaşlarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz toplumların adil muamele görmesini sağlama. 

Gezegenimiz: atık ve karbon ayak izimizi azaltarak çevre üzerindeki etkimizi en aza indirme.

Karlarımız: uyumluluk, düzgün yönetim ve risk yönetimiyle sağlam, karşı bir ticareti sürdürme.